Menzil silsilesi

Derviş Blog - Kuran Oku - Yasin Suresi Türkçe: Menzil silsilesi
cüz cüz kuran

Menzil silsilesi

Menzil silsilesi
Bir Allah Dostu Cübbeli Ahmet Hoca
(çarşamba cemaatinden)
BPeygamberimiz Muhammed Mustafa s.a.v den seyyid Abdulbaki hz. ne kadar Menzil silsilesi; silsile ne demek: siilsile birbine bağlı birbiri ile alakalı demek. Menzil silsilesinde en alttakı şahıs (seyyid Abdulbaki el huseyni hz. bir üs şahıstan tarikat ve ders verme yetkisi eli almıştır.) o oda onun üstünden o da onun üstündeki şahıstan tarikat ve ders verme yetkisi almıştır. en üstte hz peygamberimiz bulunmaktadır. hz peygamberimiz de insanlara ders ve tebliğ yetkisini Allahu tealanın vahiy meleğinden Cebrail a.s den almıştır

. Cebrail A.s ise Bizzat ALLAH'U ZUL CELAL den emri ve yetkiyi almıştır. dolayısı ile bu kademedekilerden her birinin emri Allah'ın Emri gibidir. Öyle Allahımı çok seviyorum direkt kendim tövbe ederim Peygamberimi seviyorum gibi kuru laflarla olmuyor bu işler. 


ALLAHU ZUL CELAL Bizlere Asırlar öncesinden şöyle bir emir göndermiş. ammenna saddakna

 "Ey Resulüm, de ki: “Ey insanlar, eğer Allah'ı seviyorsanız, gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir! (çok affedicidir, engin merhamet ve ihsan sahibidir). * " Ali imran

Peygamberimiz de buyuruyor ki (s.a.v) 

 Ümmetimden bir topluluk (kıyamete kadar) Allah'ın emrini ayakta tutmaya devam ederler.Onları terkedenler ve muhalif davranalara kendilerine bir zarar veremez.Bu, Allah'ın (kıyamet) emri gelinceye kadar devame der.Onlar insanlara devamlı üstün gelirler. 
(Buhari İ'tisam 10;Müslim İmamet,53;Tirmizi fiten 27...)

 Şüphesiz Allahu teala bu ümmet için heryüz senenin başında onları dinleri yenileyecek (kalpleri nifak ve gafletten, halleri bid'at ve ma'siyetten temizleyip kulları Allah'a sevkedecek ) kimseler gönderir. (ebu davud,melahim;....) ELHAMDULİLLAH RAHMETLİ RABBİM. 

 "(Gerçek Rabbani) alimler ikram (ve hürmet ediniz.Onlar Peygamber varisleridir.Kim onlara ikram (ve hürmette) bulunursa Allah ve Resulune hürmette bulunmuş olur. 
(Suyuti, El camiusağir 1. 212;hatimb Tarih 4) 

Resulullah (s.a.v.) üç defa "Allahım halifelerime rahmet etsin!" diye dua etti.Ashab:Halifeleriniz kimlerdir,Ya Resulullah?" diye sorunca, Efendimiz (a.s.) "Onlar sünnetimi ihya eden ve onu Allah'ın kularına öğreten" buyurdu." (İbnu abdilberr,camiu beyan.1. 46)

(Gerçek Rabbani) Alimler peygamberlerin varisleridir.Şüphesiz Peygamberler altın ve gümüş (cinsi maddi şeyler) miras bırakmazlar.Onlar sadece ilim bıraktılar.kim o ilmi alır (ve hakkı ile amel edip yayar) sa (dünya ve ahiret) büyük bir nasib ( ve derece) elde etmiş olur.
(Ebu davud,1;Tirmizi,ilim 19;İbnu mace mukaddime 17..) 

Kişi sevdiği ile beraberdir. 
İŞTE MENZİL SİLSİLESİ
Hz. Muhammed (sas)
Hz. Ebubekr Sıddık (ra)
Selman-ı Farisi Hz. (ra)
Ebu Muhammed Kasım Hz. (ra)
İmam Cafer-i Sadık Hz. (ra)
Bayezid-i Bistami Hz. (ks)
Ebu Hasen Harakani Hz. (ks)
Ebu Ali Farmedi Hz. (ks)
Hace Yusuf Hemedani Hz. (ks)
Abdülhalık Gücdevani Hz. (ks)
Hace Arif-i Rivegeri Hz. (ks)
Hace Mahmud İnciri Fağnevi Hz. (ks)
Hace Ali Ramiteni Hz. (ks)
Muhammed Baba Semmasi Hz. (ks)
Seyyid Emir Külal Hz. (ks)
Şah-ı Nakşibend Hz. (ks)
Alaeddin Attar Hz. (ks)
Yakub-i Çerhi Hz. (ks)
Ubeydullah Ahrar Hz. (ks)
Mevlana Muhammed Zahid Hz. (ks)
Mevlana Derviş Muhammed Hz. (ks)
Hace Muhammed Emkeneki Hz. (ks)
Muhammed Baki Billah Hz. (ks)
İmam-ı Rabbani Hz. (ks)
Muhammed Ma’sum Hz. (ks)
Mevlana Muhammed Seyfeddin Faruki Hz. (ks)
Seyyid Nur Muhammed Bedauni Hz. (ks)
Mirza Mazhar Can-ı Canan Hz. (ks)
Abdullah-ı Dıhlevi Hz. (ks)
Mevlana Halid-i Bağdadi Hz. (ks)
Mevlana Seyyid Abdullah Hakkari Hz. (ks)
Seyyid Taha Hakkari Hz. (ks)
Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hz. (ks)
Abdurrahman Tahi Hz. (ks)
Fethullah Verkanisi Hz. (ks)
Muhammed Diyaeddin Nurşini Hz. (ks)
Ahmed Haznevi Hz. (ks)
Gavs Seyyid Abdulhakim Bilvanisi Hz. (ks)
Seyyid Muhammed Raşid Hz. (ks)
Gavs-ı Sani Seyyid Abdulbaki Hz. (ks)
1 yorum:

Buraya Bir Yorum bırakarak sayfaya değer katabilirsiniz...

Şu An Sitedeki

Dervişten birisiniz