sadakallahul aziym manası

Derviş Blog - Kuran Oku - Yasin Suresi Türkçe: sadakallahul aziym manası

Sadakallahul azim manası - sadakallahul azim ne demek


sadakallahul+aziym+manasıSurelerin sonunda okunan Sadakallahül azim ne demek? 
surelerin sonunda sadakallahulazim demek farz mı sünnet mi?
sadakallahul azim arapça yazılışı,
sadakallahul aziymin anlamı nedir?
işte sadece bu sorulara kısaca cevap konumuz;SADAKALLAHUL AZİYM MANASI (sorularlaislamiyet'den alıntıdır.)

"Sadakallah", "Allah doğru söyledi" demektir. "Sadaka Resulullah" ise, "Resulullah doğru söyledi" demektir.

Alimlerimiz, Kur'an'da geçen,
"Sen: "Sadakallah: Allah sözün doğrusunu söyledi." de." (Al-i İmran, 3/95) ve "Allah da, elçisi de elbette doğru söylemişlerdir." (Ahzab, 33/22) 

ifadelerinden hareketle, Kur'an okuduktan sonra "Sadekallahul azim", hadisleri okuduktan sonra da "Sadaka rasülüllah" demeyi uygun görmüşlerdir. Bu nedenle Kur'an okunmasından sonra, Sadakallahülazim demenin adap olduğu görüşü ağırlıktadır. Sünnet olduğu konusunda ise sıhhatli bir rivayet bulamadık.

Diğer taraftan, Sadakallahu'l Azim demek, en doğrusunu Allah bilir, demek olduğundan, bu en azından bir tevazu ifadesidir. Zira okurken, anlarken ve uygularken ben yanılmış ve yanlış yapmış olabilirim. Ama bu yanlışlık Kur'andan değil, demektir. Bu da meleklerin Kur'an'da geçen


"Sübhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmul hakîm - Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki Sen, ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan Alîm-i Hakîmsin." (Bakara Sûresi, 2/32) 

anlamındaki ayete de uygun düşmektedir.

Sadekallahul azim: Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.

Sadekallahul aliyyul azim: Aliyy ve Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyedi.

Azim: (Çok yüce ve çok büyük olan; sınırsız ve kayıtsız büyüklük, üstünlük de yalnız O'ndadır.)

Aliyy: Yüksek, büyük ve yüce olan; kudrette, bilgide, hükümde, irâdede ve diğer bütün kemâl sıfatlarında üstün olandır. Herşey O'nun hükmü ve emri altındâdır.

0 Yorum: