cemaatle teravih namazı nasıl kılınır?

Derviş Blog - Kuran Oku - Yasin Suresi Türkçe: cemaatle teravih namazı nasıl kılınır?
cüz cüz kuran

Cemaatle Teravih namazı Nasıl Kılınır (Hanefi mezhebine göre)

Cemaatle Teravih namazı Nasıl Kılınır
Teravihde bazı müslümanların namazı bozacak şekilde hareketler ettiğini görüyorum ve
birşey diyemiyorum kimisi secdede iken iki ayağını birden yerden kaldırıyor
(2 ayağın 1 subhanerabbiyel ala diyecek kadar yerde durmaması namazı bozar, tek ayağın veya sadece tek ayak parmağının subhane rabiiyel ala diyecek kadar yerde durması namazı kurtarır ama öbür ayak yerden kesildiği için mekruh bir namaz yapar. en efdali 2 ayağın veya 2 ayaktan 2 parmağın en az bir subhanerabbiyel ala diyecek kadar yerde durması ve kıbleyi göstermesidir.)
Namazda Ayakların durumunu herkes pek bilmiyor. sorularlaislamiyet dinimizislam gibi sitelerden faydalanarak buraya yazıyorum ki namazda her hangi bir rüknundan (ayakta, otururken veya secdede) 2 ayak birden yerden kesilmemeli ayaklara özellikle sağ ayak baş parmağına dikkat edilmeli otururken kıbleye doğru dikilmeli.

sorularlaislamiyet namazda ayakların yerden kalkması sorusu cevabı;
"Değerli kardeşimiz;
Secde etmek farzdır. Bu nedenle secdenin yapılmaması namazın sıhhatine engeldir. Secdenin en mükemmel şekli iki eli, iki dizi, iki ayağı ve alın ile birlikte burun kemiğini bir bütün halinde yere koymaktır. Bununla beraber ayakların sadece bir parmağının yere değmesiyle farz gerçekleşir. Eğer bir kimse iki ayağınıdan hiç birini yere koymazsa secde sahih olmaz. Kadın ve erkek için aynıdır. Ayaklardan biri alınla beraber “sübhanellah” diyecek kadar yere değse daha sonra kaldırsa bile secde tamam olacağı için namaz bozulmaz.


Şayet alın secdede iken, ayaklar hemen zeminden yukarı kalkmış halde boşlukta ise secde tamam olmamaktadır. Bu namazın sahih olduğunu söylemek de mümkün değildir.


En azından, bir defa fazla (sübhane rabbiyel ala) denecek kadar ayak parmaklarının uçları, alın secdede iken zeminde dikili durması gerekmektedir ki, yapılan secde tamam sayılsın.


Secde süresince ayakların her ikisinin de yerden kesilmesi namazı bozar. Ancak bir rükün yerine getirilinceye kadar ayakların ikisi veya biri yerde olursa namaz geçerlidir. Buna göre az da olsa ayaklardan ikisi ya da biri secde anında yere değmişse namaz olur. Fakat secde boyunca ayaklardan biri bile yere hiç değmediyse namaz olmaz.


Secde tesbihini bir defa söyledikten sonra ayaklar yukarı kaldırılmışsa bu secdenin yine sahih olacağı söylenmiştir.
"

4 REKATTA BİR SELAM VERİLEN TERAVİH NAMAZINDA
imam mutlaka oturuşlarda(tahiyatta) ettehiyatu den sonra salli barik dualarını okumalı.
3. rekata kalktığında subhaneke ve besmele okumalı.
Fatiha suresi Besmele ile birlikte 7 ayettir. bazı imamlar 2. rekatten kalkar kalkmaz elhamdülillahirabbilalemin diye fatihaya başlıyorlar.
biz içimizden subhaneke ve besmele bile okuyamıyoruz.


sorularla islamiyet bu konudaki cevabı;
"* Teravih namazı dörder dörder kılınıyorsa ilk oturuşta Tehıyyat`dan sonra salâvatlar da okunur. Bu, sünnet-i müekkededir. Hattâ bâzı müctehidlere göre farzdır. Cemaat usansa bile, imam bunları terkedemez. Ayrıca 3. rek`atın başında da Fâtiha`dan önce yine Sübhâneke okunur."


TERAVİH NAMAZINDA ARALARDA NİYET ETMEK GEREKİR Mİ?

Namazın başında "niyet ettim Allah rızası için bu geceki teravih namazını kılmaya uydum hazır olan imama" diye niyet edildikten sonra.
4 rekatlık aralarda Dünya kelamı konuşulmadıkça niyete gerek yoktur.
yani "oo Ahmet ağa ne yaptın arabayı sattın mı?" veya "Alo kızım çayın yanına biraz kurupasta al ben teravihteyim" diye biriyle veya cep telefonuyla dünya kelamı konuşulursa niyeti tazelemekte fayda vardır.

İMAMIN 2 Mİ 4 MÜ KILDIRDIĞINI BİLMEYEN NE YAPAR?
imamın kaçar kaçar teravih kıldırdığını bilmeyen veya bilen farketmez zaten imama uymaya niyet edilirken 2 rekatlık 4 rekatlık diye sayı söylenerek niyet edilmez.

"Niyet ettim Allah rızası için bu geceki teravih namazını kılmaya uydum hazır olan imama" demek yeterlidir.

ben bilmiyordum niyet ettim bu geceki teravih namazının 4 rekatını kılmaya veya 2 rekat teravih namazı kılmaya veya 20 rekat teravih namazı kılmaya uydum imama diye niyet ettim ne olur?

namaz aralarında dünya kelamı konuşmadıysanız birşey olmaz inşallah. ama bundan sonraki niyetlerinizde yukarda yazdığı gibi "niyet ettim Allah rızası için bugeceki teravih namazını kılmaya uydum hazır olan imama " diye en başta bir kere niyet edersiniz.
aralarda konuşmadan namazın sonuna kadar tek niyetle gidersiniz inşallah.

TEK BAŞINA TERAVİH NAMAZI KILINABİLİR Mİ?
Evet kılınabilir.

İMAMA UYMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

niyet ederken mutlaka "uydum imama" diyecek
İmamdan önce Ruküya veya secdeye gitmeyecek yada secdeden veya ruküdan doğrulmayacak imamdan önce namazın bir rüknunu yaparsa (rüküya giderse-secdeye giderse...)
o kişinin namazı BOZULUR. bakınız

"İmâma uymanın doğru olabilmesi için, on şart vardır:

1 — Namâza dururken, tekbîri söylemeden önce, imâma uymağa niyyet etmekdir. “Uydum hâzır olan imâma” diyerek kalbinden geçirmek lâzımdır.

2 — İmâmın, kadınlara imâm olmağa niyyet etmesi lâzımdır. Erkeklere imâm olmağa niyyet etmesi lâzım değildir. Fekat niyyet ederse, kendisi cemâ’atin sevâbına da kavuşur.

3 — Cemâ’atın topuğu, imâmın topuğunun gerisinde olmalıdır.

4 — İmâm ile cemâ’at aynı farz namâzı kılması lâzımdır.

5 — İmâm ile cemâ’at arasında kadın safı bulunmaması lâzımdır.

6 — İmâm ile cemâ’at arasında kayık geçecek kadar nehr ve araba geçecek kadar yol bulunmaması lâzımdır.

7 — İmâm veyâ cemâ’atden birini görmeğe veyâ sesini duymağa elverişli penceresi olmayan dıvar arada bulunmamalıdır.

8 — İmâm hayvanda, cemâ’at yerde veyâ bunun tersi olmamalıdır.

9 — İmâm ile cemâ’at yapışık olmayan iki gemide bulunmaması lâzımdır.

10 — Başka mezhebdeki imâma uyan cemâ’atin namâzlarının sahîh olması için iki rivâyet vardır: Birinci kavle göre, cemâ’atin kendi mezheblerine göre namâzı bozan bir şeyin, imâmda bulunduğunu bilmemesi lâzımdır. İkinci kavle göre, kendi mezhebine göre namâzı sahîh olan imâma, başka mezhebde olanlar da uyabilir. Bu kavle göre kaplama ve dolgusu olan imâma uymak câiz olur.

Cemâ’at bir kişi ise, imâmın sağ yanında hizâsında durur. Solunda durması mekrûhdur. Arkasında durması da mekrûh olur. Ayağının topuğu, imâmın topuğundan ileri olmazsa, namâzı sahîh olur. İki veyâ dahâ çok kişi ise imâmın arkasında durur.

İmâmla birlikde, yalnız kılar gibi kılınır. Ancak, ayakda iken imâm içinden okusa da, yüksek sesle okusa da, cemâ’at bir şey okumaz. [Şâfi’î mezhebinde, imâmla birlikde cemâ’at de sessizce Fâtiha okur.] Yalnız, birinci rek’atde (Sübhâneke) okur. İmâm, yüksek sesle Fâtihayı bitirince, cemâ’at yavaşça (âmîn) der. Bunu yüksek sesle söylememelidir. Rükü’dan kalkarken, imâm (Semi’allahü limen hamideh) deyince, cemâ’at yalnız (Rabbenâ lekel hamd) der. Sonra eğilirken (Allahü ekber) diyerek, imâmla birlikde cemâ’at de secdeye yatar. Rükü’da, secdelerde ve otururken yalnız kılar gibi cemâ’at de okur.

Vitr namâzı, Ramezânda cemâ’at ile kılınır. Başka zemânlarda yalnız kılınır."


NAMAZI BOZAN DİĞER ŞEYLER İÇİN BURAYI ve BURAYI;
TERAVİH NAMAZI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BURAYI ve BURAYI
NAMAZDA AYAKLARIN YERDEN KESİLMESİ HAKKINDA BİLGİ İÇİN BURAYI
Tıklayınız.

namaz müminin miracıdır. Lütfen namazlarınıza dikkat ediniz.

0 Yorum:

Yorum Gönder

Buraya Bir Yorum bırakarak sayfaya değer katabilirsiniz...

Şu An Sitedeki

Dervişten birisiniz