suresi hangi cüzde cüz numarası

Derviş Blog - Kuran Oku - Yasin Suresi Türkçe: suresi hangi cüzde cüz numarası
cüz cüz kuranSuresi Hangi Cüzde Cüz Numarası


suresi+hangi+cüzde cüz numarasıKuranı Kerimin sureleri hangi cüzlerde yer alıyor bilmek isteyenler ve merak edenler için paylaşıyoruz.
böylece mesela yasin suresi hangi cüzde Tebareke suresi kaçıncı cüzde amme suresi cüz numarası mülk suresi cüz sırası veya Rahman Suresi Cüz No gibi merak edilen sure sure cüz numaralarını misal 30. cüzde kaç sure var 29. cüz deki sure adedi onları da burada bulmuş olacaksınız. ayrıca filanca cüzler kaçıncı sayfalarda onları da bulabileceksiniz.

1.Cüzdeki Sureler

Fatiha Suresi - 7 ayet, 2. Bakara Suresi - 286 ayet ( 142. ayete kadar )
Sayfa olarak - 1 ve 20. sayfalar

Kuranı Kerim 2. Cüzdeki Sureler
Bakara Suresi (142. ayetden 253. ayete kadar)
Sayfa olarak - 20 ve 40. sayfalar

3.Cüzdeki Sureler
Bakara Suresi (253. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.) 3. Al-i İmran Suresi 200 ayet ( 92. ayete kadar )
Sayfa olarak - 40 ve 60. sayfalar

4. cüzdeki sureler
3.sure Al-i İmran Suresi ( 92. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. )
4. Nisa Suresi - 176 ayet ( 24. ayete kadar )
Sayfa olarak - 60 ve 80. sayfalar


5 cüzdeki Sureler
4. Nisa Suresi ( 24. ayetden 148. ayete kadar )
Sayfa olarak - 80 ve 100. sayfalar

6. cüzdeki sureler
4. Nisa Suresi ( 148. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.) 5. Maide Suresi - 120 ayet ( 83. ayete kadar)
Sayfa olarak - 100 ve 120. sayfalar

7. cüzdeki sureler
5. Maide Suresi ( 83. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.) 6. En'am Suresi - 165 ayet ( 111. ayete kadar)
Sayfa olarak - 120 ve 140. sayfalar

Kuranın 8.Cüzünde bulunan sureler
6. En'am Suresi ( 111. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.) 7. A'raf Suresi - 206 ayet ( 88. ayete kadar)
Sayfa olarak - 140 ve 160. sayfalar

9. Cüz

7. A'raf Suresi ( 88. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.) 8. Enfal Suresi - 75 ayet ( 41. ayete kadar )
Sayfa olarak - 160 ve 180. sayfalar

10. Cüz

8. Enfal Suresi ( 41.ayetden başlanarak bu sure bitirilir.), 9. Tevbe Suresi - 129 ayet ( 94. ayete kadar )
Sayfa olarak - 180 ve 200. sayfalar


-------------------


-----------------------

11. Cüz

9. Tevbe Suresi ( 94. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.), 10. Yunus Suresi - 109 ayet, 11. Hud Suresi - 123 ayet ( 6. ayete kadar )
Sayfa olarak - 200 ve 220. sayfalar

12. Cüz

11. Hud Suresi ( 6. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ) 12. Yusuf Suresi - 111 ayet ( 44. ayete kadar )
Sayfa olarak - 220 ve 240. sayfalar

13. Cüz

12. Yusuf Suresi ( 44. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ), 13. Ra'd Suresi - 43 ayet, 14. İbrahim Suresi - 52 ayet
Sayfa olarak - 240 ve 260. sayfalar

14. Cüz

15. El-Hicr Suresi - 99 ayet, 16. Nahl Suresi - 128 ayet
Sayfa olarak - 260 ve 280. sayfalar

15. Cüz

17. El-İsra Suresi - 111 ayet, 18. Kehf Suresi - 110 ayet ( 75. ayete kadar )
Sayfa olarak - 280 ve 300. sayfalar

16. Cüz

18. Kehf Suresi ( 75. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.), 19. Meryem Suresi - 99 ayet, 20. Ta-Ha Suresi - 135 ayet
Sayfa olarak - 300 ve 320. sayfalar

17. Cüz

21. El-Enbiya Suresi - 112 ayet, 22. Hac Suresi - 78 ayet
Sayfa olarak - 320 ve 340. sayfalar

18. Cüz

23. El-Mü'minun Suresi - 118 ayet, 24. Nur Suresi - 64 ayet, 25. Furkan Suresi - 77 ayet ( 12. ayete kadar )
Sayfa olarak - 340 ve 360. sayfalar

19. Cüz

25. Furkan Suresi ( 12. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.), 26. Şuara Suresi - 227 ayet, 27. Neml Suresi - 93 ayet ( 56. ayete kadar )
Sayfa olarak - 360 ve 380. sayfalar

20. Cüz

27. Neml Suresi ( 56. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.) 28. Kasas Suresi - 88 ayet, 29. Ankebut Suresi - 69 ayet ( 46. ayete kadar )
Sayfa olarak - 380 ve 400. sayfalar

21. Cüz

* 29. Ankebut Suresi ( 46. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.),
* 30. Rum Suresi - 60 ayet,
* 31. Lokman Suresi - 34 ayet,
* 32. Secde Suresi - 30 ayet,
* 33, Ahzab Suresi - 73 ayet ( 31. ayete kadar)

Sayfa olarak - 400 ve 420. sayfalar

22. Cüz

* 33. Ahzab Suresi ( 31. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ),
* 34. Sebe' Suresi - 54 ayet,
* 35. Fatır Suresi - 45 ayet,
* 36. Yasin Suresi - 83 ayet ( 28. ayete kadar )
yasin suresi cüzü
Sayfa olarak - 420 ve 440. sayfalar

23. Cüz
Yasin suresi Cüzü
* 36. Yasin Suresi ( 28. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. )
* 37. Saffat Suresi - 182 ayet,
* 38. Sad Suresi - 88 ayet,
* 39. Zumer Suresi - 75 ayet ( 32. ayete kadar )

Sayfa olarak - 440 ve 460. sayfalar

24. Cüz sureleri

* 39. Zumer Suresi ( 32. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ),
* 40. Mu'min Suresi - 85 ayet,
* 41. Fussilet Suresi - 54 ayet ( 47. ayete kadar )

Sayfa olarak - 460 ve 480. sayfalar

25. Cüz

* 41. Fussilet Suresi ( 47. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.),
* 42. Şura Suresi - 53 ayet,
* 43. Zuhruf Suresi - 89 ayet ,
* 44. Duhan Suresi - 59 ayet,
* 45. Casiye Suresi - 37 ayet ( 33. ayete kadar)

Sayfa olarak - 480 ve 500. sayfalar

26. Cüz

* 45. Casiye Suresi ( 33. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ),
* 46. Ahkaf Suresi - 35 ayet,
* 47. Muhammed Suresi - 38 ayet,
* 48. Fetih Suresi - 29 ayet,
* 49. Hucurat Suresi - 18 ayet,
* 50. Kaf Suresi - 45 ayet,
* 51. Zariyat Suresi - 60 ayet ( 31. ayete kadar )

Sayfa olarak - 500 ve 520. sayfalar

27 .Cüz

* 51. Zariyat Suresi ( 31.ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ),
* 52. Tur Suresi - 49 ayet,
* 53. Necm Suresi - 62 ayet,
* 54. Kamer Suresi - 55 ayet,
* 55. Rahman Suresi - 78 ayet,
* 56. Vakı'a Suresi - 96 ayet,
* 57. Hadid Suresi - 29 ayet

Sayfa olarak - 520 ve 540. sayfalar

28. Cüz

* 58. El-Mücadele Suresi - 22 ayet,
* 59. Haşr Suresi - 24 ayet,
* 60. Mümtehine Suresi - 13 ayet,
* 61. Saff Suresi - 14 ayet,
* 62. Cum'a Suresi - 11 ayet,
* 63. Münâfikûn Suresi - 11 ayet,
* 64. Teğabun Suresi - 18 ayet,
* 65. Talak Suresi - 12 ayet,
* 66. Tahrim Suresi - 12 ayet

Sayfa olarak - 540 ve 560. sayfalar

29. Cüzündeki sureler
67. Mülk Suresi - 30 ayet,
68. Kalem Suresi - 52 ayet,
69. Hakka Suresi - 52 ayet,
70. Me'aric Suresi - 44 ayet,
71. Nûh Suresi - 28 ayet,
72. Cin Suresi - 28 ayet,
73. Müezzemmil Suresi - 20 ayet,
74. Muddesir Suresi - 56 ayet,
75. Kıyame Suresi - 40 ayet,
76. İnsan Suresi - 31 ayet,
77. Murselat Suresi - 50 ayet

Sayfa olarak - 560 ve 580. sayfalar

30. ve Son Cüzünde bulunan sureler

78. Nebe' Suresi - 40 ayet,
79. Nazi'at Suresi - 46 ayet,
80. Abese Suresi - 42 ayet,
81. Tekvir Suresi - 29 ayet,
82. İnfitar Suresi - 19 ayet,
83. Mutaffifin Suresi - 36 ayet,
84. İnşikak Suresi - 25 ayet,
85. Bürüç Suresi - 22 ayet,
86. Tarık Suresi - 17 ayet,
87. A'la Suresi - 19 ayet,
88. Ğaşiye Suresi - 26 ayet,
89. Fecr Suresi - 30 ayet,
90. Beled Suresi - 20 ayet,
91. Şems Suresi - 15 ayet,
92. Leyl Suresi - 21 ayet,
93. Duha Suresi - 11 ayet,
94. İnşirah Suresi - 8 ayet,
95. Tin Suresi - 8 ayet,
96. Alak Suresi - 19 ayet,
97. Kadr Suresi - 5 ayet,
98. Beyyine Suresi - 8 ayet,
99. Zilzal Suresi - 8 ayet,
100. Adiyat Suresi - 11 ayet,
101. Karia Suresi - 11 ayet,
102. Tekasür Suresi - 8 ayet,
103. Asr Suresi - 3 ayet,
104. Hümeze Suresi - 9 ayet,
105. Fil Suresi - 5 ayet,
106. Kureyş Suresi - 4 ayet,
107. Maun Suresi - 7 ayet,
108. Kevser Suresi - 3 ayet,
109. Kafirun Suresi - 6 ayet,
110. Nasr Suresi - 3 ayet,
111. Tebbet Suresi - 5 ayet,
112. İhlas Suresi - 4 ayet,
113. Felak Suresi - 5 ayet,
114. Nas Suresi - 6 ayet.


ETİKETLER:
yasin suresi hangi cüzde, Tebareke suresi kaçıncı cüzde, amme suresi cüz numarası, mülk suresi cüz sırası veya Rahman Suresi Cüz No 8. cüzdeki sureler,13. cüzde yeralan sureler,22. Cüzündeki sureler Kuranı Kerim 21. cüzü sureleri 29.cüzü sureleri 30. cüz sureleri4 yorum:

 1. amme cüzünün sureleri neden belirtilmemiş

  YanıtlaSil
 2. Amme (Nebe suresi) 30. cüzdeki ilk sure kardeş

  YanıtlaSil
 3. amme suresinin kaçıncı sure olduğu neden belirtilmemiş

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. bi üstteki yoruma Bak kardeş. Amme suresi yani Nebe suresi 30. ve son cüzün başında.

   Sil

Buraya Bir Yorum bırakarak sayfaya değer katabilirsiniz...

Şu An Sitedeki

Dervişten birisiniz