Derviş Blog - cüz cüz, sure sure, kuran oku dinle yasin tebareke amme dualar

Yasin Tebareke Amme Amenerresulu oku Dinle, Rabbenağfirli,Ettehiyatu vecettehi duası,Cüz Cüz Hatim oku Derviş Blog

Namaz sure ve dualarının mealleri türkçe okunuşları

Namaz sure ve dualarının mealleri türkçe okunuşları okunuşlarıbu konu Yaratanını önemseyip onu sevip günde 5 vakit namaz kılanlara yada en azından cuma, bayram, teravih, tesbih namazı gibi alnı secdeye giden yaradan önünde el bağlayıp arapça dualar ve sureler okuyan müminlere...


Namazda okunan surelerin türkçe okunuşları ve anlamları

Namaz sure ve dualarının mealleri türkçe okunuşları okunuşlarıbu konu yaratanını önemseyip onu sevip günde 5 vakit namaz kılanlara yada en azından cuma, bayram, teravih, tesbih namazı gibi alnı secdeye giden yaradan önünde el bağlayıp arapça dualar ve sureler okuyan müminlere...Namazda okuduğumuz surelerin ettiğimiz duaların anlamını biliyor muyuz?

Ettahiyatü nün miraç gecesi peygamberimiz,Allahu teala ve Melekler arasında geçen bir konuşma olduğunu peygamberimizin burada Allahu teala tarafında kendisine verilen

-Esselamu aleyke eyyühennebi (selam sana ey allahın nebisi) selamını

tüm müminlere aksettirmek için

-Esselamu aleyna ve âlâ ibadillahissalihin (selam bizim üzerimize ve salih amel işleyen tüm
hayırlı kulların üzerine olsun) diyerek aldığını.

ve bunun her namazda tekrar edilerek kimbilir belkide o ibadillahissalihine yazılabileceğimizi
bunun süs için namazın içine konmamış olabileceğini biliyor musunuz?
namazın içinde el bağlayıp başka neler diyoruz Rabbimize

gelin papağan namazı kılmayalım da bu sure ve duaların anlamlarını öğrenelim.

göreceksiniz namazlarınız daha lezzetli daha faideli daha ihlâslı olacak bi iznillah..


Sübhâneke:
Namazlarda ayakta iken okunur.

Okunduğu yerler:
1) Her namazın ilk rek'atinde iftitah tekbirinden sonra,
2) İkindi namazının sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce,
3) Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce,
4) Teravih namazı dört rek'atte bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rek'ate kalkıldığı zaman
 fatihadan önce.
5) Cenaze namazında birinci tekbirden sonra.

Okunuşu;
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük* Sadece cenaze namazlarında söylenir) ve lâ ilâhe ğayrük)

ANLAMI;
Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim.
Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.


Ettehiyyâtü:
Okunduğu Yerler:
Namazların her oturuşunda okunur.

Okunuşu;
Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh.

ANLAMI;
Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Ey Peygamber! Allah'ın selâmı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun.
Selâm bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun.
Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir.Allâhümme Salli ve Allâhümme Barik:
Okundukları Yerler:
1) Bütün namazların son oturuşlarında Ettehiyyatü'den sonra,
2) İkindi namazının sünneti ile Yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehiyyatü'den sonra,
3) Dört rekatta bir selâm verilerek kılınan Teravih namazının ikinci rek'atının sonundaki oturuşta "Ettehiyyatü"den sonra,
4) Cenaze namazında ikinci tekbirden sonra.

Okunuşu;
ALLAHÜMME SALLİ;


Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ANLAMI;
Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.


OKUNUŞU;
ALLAHÜMME BARİK;

Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ANLAMI;
Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.


Rabbenâ âtina ve Rabbenâğfirli:
Okundukları Yerler:

1) Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme barikten sonra,
2) Kunut duasını bilmeyen vitir namazında onun yerine "Rabbenâ âtina" ayetini okuyabilir.
3) Cenaze namazında üçüncü tekbirden sonra okunacak duaları bilmeyen bunların yerine yine "Rabbenâ âtina" ayetini dua niyetiyle okuyabilir.

okunuşu;
RABBENA ÂTÎNA;

Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn

ANLAMI;
Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.

OKUNUŞU;
RABBENAĞFİRLİ;

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minine yevme yekûmü'l hisâb.

ANLAMI;
Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.Kunut duaları
OKUNDUĞU YER;


Vitir namazının üçüncü rek'atinde fatiha ve sûre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır ve eller tekrar bağlanınca kunut duaları okunur.

OKUNUŞU;
ALLAHÜMME İNNA NESTE


Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

ANLAMI;

Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

OKUNUŞU;
ALLAHÜMME İYYAKENABÜDÜ


Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes'a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

ANLAMI;
Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

ALLAHUEKBER; Allah en büyüktür;


RÛKU DA 3 DEFA

Sübhanerabbiyelazim" -azim olan rabbimi tesbih ve tenzih ederim

RÛKU DAN DOĞRULURKEN

Semiallahü limen hamideh: Allahü teâlâ kendisine hamd edeni işitir, bilir.

DOĞRULDUKTAN SONRA

Rabbena lekel hamd: Rabbim sana hamd olsun.

(Allahu ekber deyip secdeye gideriz)

SECDE DE 3 DEFA

Sübhane rabbiyel a’la: Her şeyden yüksek, yüce olan Rabbimi bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes bilirim.

SELAM VERİRKEN;
Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü: Huzur ve selamet, Allahü teâlânın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun.

VE NAMAZIN SONUNDA;
Allahümme entesselam ve minkesselam tebarekte ya zelcelali vel ikram:Ya rabbi sen selamsın, selam da sendendir [bütün afetlerden sen korursun]. Yüceltilmeye ve saygıya layık olan sensin.

DİĞER SIK OKUNAN DUALAR VE ANLAMLARI;

İstiğfar: Estağfirullah: Allah’ım beni affet.
İstiğfar duası: Estağfirullah el-azim ellezi la ilahe illa hüv elhayyel kayyume ve etubü ileyh: Büyük Allah’ım, günahlarımı affet. Her şeyi yoktan var eden ve her an varlıkta durduran, yalnız Sensin! Sen hep varsın!
Estağfirullah min külli ma kerihallah:Ya Rabbi, razı olmadığın, beğenmediğin şeylerden, yaptıklarımı af et, yapmadıklarımı da yapmaktan koru!
Tehlil: La ilahe illallah veya (La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh, lehülmülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir):
Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd edilmeye layık olan Odur. Onun her şeye gücü yeter.
Sübhane rabbiyel aliyyil a’lel vehhab:İhsanı bol olan yüce rabbimi tenzih ederim.
Allahümmahşurna fi zümretissalihin: Allah’ım bizi salihlerle haşret.
Tesbih: Sübhanallah: Allah’ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederim.
Tekbir: Allahü ekber: Allah büyüktür
Tahmid: Elhamdülillah: Allah’a hamd, şükrederim
Temcid: Lâ havle velâ kuvvete illâ billah: Her türlü kuvvet ve kudret ancak Allah’tandır.
Amin: Kabul et ya Rabbi...

Çobantur iftar yemeği 2009 3

İftar vakti yaklaşınca hemen yerimizi kaptık şu kafasına ışık vuran nur yüzlü adam muhasebe müdür yardımcımız Ertan bey.. aynı zamanda eniştem olur kendileri.

Çobantur iftar yemeği 2009 2

işte bahçemiz.. çobantur iftar yemeği 2009 çamın yanında görülen ilk masayı biz kaptık. yemeğin asilzade masası.. :)


Cobantur iftar yemegi 2009

İşte güzel ekmek teknemizin girişi Ramazan abimiz sağolsun çiçek gibi bakar her akşam çimleri sular bazen bende ona eşlik ederim çimleri sulamak çok zevkli bir iş hele o mis gibi toprak kokusu... rüzgalgülümüz bile var.. :)