Melekler Hangi evlere girmez

Derviş Blog - Kuran Oku - Yasin Suresi Türkçe: Melekler Hangi evlere girmez
cüz cüz kuran
Melekler Hangi evlere girmez

iyi okuyalım lütfen.. rahmet meleklerinin girmediği evde huzur bereket ihlas ve feyz olur mu.. biz kapılarımızı şeytanlara değil onlara açalım ardına kadar. bakın neler neler var içlerinde lütfen okuyun müminler lütfen uygulayın müminler. lütfen.


. melekler+hangi+evlere+girmez RAHMET MELEKLERİN GİRMEDİĞİ 23 EV
 1- Sıla-i rahmi terkeden,akrabalardan ilgi ve alakayı kesenin evi.(Tevbe:71,Buhari).
 2- Anne ve babaya itaat etmeyenin evi.(Nisa:36, Lokman:14) ... ...
 3- Yetim malı yiyenin evi.(Nisa:10, Buhari ve Müslim)
 4- İçinde faiz yenilen ev, faizle alınan ev.(Bakara:275-276, Buhari) ... 5- İçinde köpek bulunan ev. (Buhari ve Müslim, İbni Mace) 


6- ALLAHın zikredilmediğ meclisler, Peygambere (sav) salat ve selam getirilmeyen meclisler, nefsin üstün tutulduğu ve şeytanların bulundugu evler. ( Buhari, Müslim ve İ.Ahmed)
 7- İçinde sahabeye, ölülere, dehre, rüzgara, horoza, hastalığa ve benzeri şeylere çok sövülen evler. ( Ebu Davud, İ.Ahmed, Buhari ve Müslim)
 8- İÇİNDE SURET, RESİM VE HEYKEL BULUNAN EVLER. ( Enbiya:52, Saffat:95-96, Buhari) 
 9- ALLAHı zikir dışında teğanni yapılan, eğlence ve müzik aletleri bulunan ev.(İ.Ahmed) 
 10-İçinde çan olan ev. (Müslim, Ebu Davu ve Tirmizi)
 11-İçinde bağıra çağıra, üstünü yırtarak ağıt yakan kadının sesinin yükseldiği ev.(Müslim)
 12-İçinde içki içilen ve kumar oynanan ev. (Maide:90-92, Sahih-ul cami, Taberani)
 13-İçinde ALLAHa ortak koşulan, nazar boncukları takılan ve büyü yapılan ev.(Nisa:48)
 14-İçinde tavla oynanan ev. (Munafıkun:9, Müslım ve Ebu Davud) 
 15-Haram olan kıyafetlerin giyildiği ve haram olan eşyaların kullanıldığı ev, yani erkeklerin altın ve gümüş kullanmaları ve ev halkının altın ve gümüş kaplar kullandıklar ev. (Tirmizi,Müslim ve Taberani)
 16-Lanetlenen kimselerin evleri. Örneğin: İçki içen, ALLAHın emirlerine karşı gelen, kocasını isteğini kabul etmeyen kadın, namazı terkeden kişilerin bulunduğu ev.(Taberani, İbni Mace)
 17-İçinde kötü kokular bulunan ev . Örneğin: Soğan, sarmısak, pırasa ve benzeri bitkiler, sigara, nargile, bir kab içinde bekletilen küçük ve büyük abdestler gibi...(Müslim ve Tirmizi) 
 18-Cünüp olup gusül abdesti almayanların evi.(Ebu Davud, el-Bezzar, Taberani)
 19-Sahibi safran (kadınlara ait bir koku çeşidi) sürünen ev. (Ebu Davud)
 20-İsrafçı ve savurgan ev. (Nesei, Müslim) 
 21-Ev sahib ve sakinlerinin günah işlemekte ısrar ettikleri ev. (Nesei,İ.Ahmed)
 22-İçinde zina yapılan ev. (Buhari ve Müslim,Nesei)
 23-İçinde büyük günah işlenen ev, büyük günah işliyen ev sahipleri
 (Kütübi sitte'deki sahih hadislerden derlenmiştir
 kalbegelenhuzur blogundan alıntıdır..


Yorum Gönder
Şu An Sitedeki

Dervişten birisiniz