Yatsı namazı ne zamana kadar kılınır

Derviş Blog - Kuran Oku - Yasin Suresi Türkçe: Yatsı namazı ne zamana kadar kılınır
cüz cüz kuran

Yatsı namazı ne zamana kadar kılınır

yatsı+namazı+ne+zamana+kadar+kılınır+namazının+son+vakti
YATSI NAMAZININ SON VAKTİ

Dini sorularımıza devam ediyoruz bu sorumuzda yatsı namazının son vakti ile ilgili.
yatsı namazı ne zamana kadar kılınır yatsı namazının son vakti ne zaman şu vakitte kılınır mı ? bu vakitte kılınır mı? geç mi kılmak lazımdır erken mi kılınmalıdır diye arayan mubarek kardeşlerimiz için.
soru ve cavapları sorularlaislamiyet den alınmıştır.Soru

yatsı namazı ne zamana kadar kılınır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;
Yatsı namazı imsak vaktine dek kılınabilir.

Yatsı namazının vakti:

Yatsı vakti, Hanefîlerde fetvaya esas olan görüşe ve diğer mezheplere göre, batı ufkunda kırmızı şafağın kaybolduğu andan itibaren başlar ve fecr-i sadığın doğmasından biraz önceki zamana kadar devam eder. Delil Abdullah b. Ömer'den nakledilen şu hadistir: "Şafak kırmızılıktır. Şafak kaybolunca yatsı namazını kılmak farzolur" (es-San'ânî, Subulu's-Selam, I,114).

Diğer yandan yatsı namazı için Tercih edilen vakit, gecenin üçte biri veya yarısı geçinceye kadar devam eder. Çünkü Allah elçisi şöyle buyurmuştur: "Ümmetime zorluk vermesem, yatsı namazını gecenin üçte birine veya yarısına kadar geciktirmelerini onlara emrederdim"(eş-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, II,11). Enes (r.a), Hz. Peygamber'in yatsı namazını gecenin yarısına kadar geciktirip, sonra kıldığını bildirmiştir (eş-Şevkânî, a.g.e., II,12). Hz. Aişe (r.anhâ)'den de şöyle dediği nakledilmiştir. " Hz. Peygamber bir gece yatsı namazını geciktirdi. O kadar ki mescidde bulununlar uyumuştu. Sonra çıkıp namaz kıldı ve şöyle buyurdu: Eğer ümmetime zorluk vermesem bu vakit yatsı namazının vaktidir" (Buhârî, Mevâkît, 24; eş-Şevkânî, a.g.e., I, 12).

Vitir namazının başlangıcı yatsı namazından sonradır, vaktinin sonu ise, sabah vakti girmeden hemen öncesine kadar olan zamandır (bk. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslâm İlmihali, İstanbul 1991, 313 vd.).0 Yorum:

Yorum Gönder

Buraya Bir Yorum bırakarak sayfaya değer katabilirsiniz...

Şu An Sitedeki

Dervişten birisiniz